SKÁKÁNÍ V PYTLI

Pomůcky: 

  • křídy
  • chodník
  • kámen

Postup: 

Při hře je potřeba vyvarovat se šlápnutí na čáru, špatného skoku nebo špatného hodu kamenem. Pokud hráč takovou chybu udělá, nechá hozený kamínek v poli. Tím pokračuje další hráč. Jakmile se vystřídají ostatní hráči, pak první hráč svou hru začne u posledního hozeného políčka (tam, kde skončil).

  • první hráč hodí kamenem na pole s číslem 1, poté skáče po jedné noze postupně podle čísel a vždy musí přeskočit pole s kamínkem
  • v místě, kde má „panák“ dvě skákací pole vedle sebe, skočí hráč současně oběma nohama roznožmo, dále pokračuje po jedné noze, v hlavě panáka opět skočí roznožmo
  • poté se skokem hráč otočí a musí skákat nazpět stejným způsobem
  • úkolem je vzít kamínek z daného pole (čísla) a zároveň ho přeskočit
  • hra dále pokračuje stejným způsobem, pouze se mění políčko (číslo), kam se kámen hází