FÁBORKOVANÁ

Pomůcky: 

  • krepový papír
  • papír
  • dobroty (za splněné úkoly)

Postup: 

Celá tato hra spočívá v tom, že na vyhrazené trase děti plní úkoly. Každý úkol je označený krepovým papírem a papírek s úkolem se schovává vždy někde poblíž.

  • nejdříve si určíme trasu, kterou bude skupinka dětí chodit
  • na papírek si napíšeme úkoly, které musí celá skupinka splnit
  • ukrytý úkol děti poznají tak, že je místo označené krepovým papírem
  • poté, co skupina splní všechny úkoly, musí si najít v cíli poklad, kde jsou ukryté různé dobroty